Sinustako Suomen piktogrammihankkeen projektipäällikkö?

Pohjoismaissa otetaan käyttöön Tanskan  jätelaitosyhdistyksen kehittämä jätelajisymbolien, -värien ja  termien järjestelmä (piktogrammijärjestelmä). Järjestelmä tukee kuluttajan palvelupolkua  ostopäätöksestä aina jätteen lajitteluvaiheeseen asti; sillä luodaan  visuaalinen yhteys mm. pakkauksen ja jäteastian välille. Näin helpotetaan jätteiden lajittelua.

Piktogrammijärjestelmän käyttöönotto kussakin maassa on vaatinut kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Kiertovoima ry on ottanut tehtäväkseen piktogrammihankkeen vetämisen Suomessa.

Etsimme nyt hankkeelle projektipäällikköä.

Projektipäällikön  tehtävänä on viimeistellä projektisuunnitelma, kartoittaa ja kutsua  suomalaisen jätehuoltojärjestelmän mukaiset keskeiset sidosryhmät mukaan  hankkeeseen, huolehtia hankkeen budjetista sekä valmistella  järjestelmän kansallisen toteutuksen kaikki vaiheet. Projektin läpivieminen edellyttää aktiivista sidosryhmätyöskentelyä sekä Suomessa että Pohjoismaiden yhteisessä hankeryhmässä. Projektipäällikön työ hankkeen parissa kestää vuoden 2021 loppuun.

Etsimämme  henkilö on tehokas ja järjestelmällinen ja hänellä on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Toimit ja verkostoidut luontevasti eri alojen ammattilaisten kanssa. Olet oma-aloitteinen ja kykenet  keskittymään tarkasti rajattuun, mutta ensimmäistä kertaa toteutettavaan tehtävään. Hahmotat suuret kokonaisuudet ja sinulla on intoa perehtyä  nykyaikaiseen yhdyskuntajätehuoltojärjestelmään Suomessa ja  Pohjois-Euroopassa. Hyvä suomen kielen ja sujuva englannin kielen taito ovat tehtävässä välttämättömiä, skandinaavisten kielten taidosta on etua.

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä  hankkeessa sekä perehtyä yhdyskuntajätehuollon kiehtovaan maailmaan. Teemme tällä hetkellä pääosin etätöitä, mutta toivon mukaan projektin  aikana myös toimistollamme Helsingin keskustassa. Tehtävä on  määräaikainen. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman  pian.

Lisätietoja tehtävästä antaa viestinnän asiantuntija Kaisa Halme 11.2. klo 14-16 tai 18.2. klo 10-12 välisinä aikoina (puh: 040-869 8350).  Hakemukset  CV:n, palkkatoivomuksen ja lyhyen esittelyvideon kera pyydämme toimittamaan sähköisesti:  https://www.recright.com/careers/fi/suomen-kiertovoima-ry-kivo/projektipaallikko-6018071e9dc9f3b92207ffd3

Hakuaika tehtävään päättyy 22.2.2021.