Turun ammattikorkeakoulu Oy / Tekniikka, ympäristö ja talous

Turun ammattikorkeakoulu Oy / Tekniikka, ympäristö ja talous

Sepänkatu 1, 20700 Turku

www.turkuamk.fi/fi