Oppaita ja ohjeita päätöksentekijöille ja viranomaisille

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:än. Jätehuoltomääräykset toimivat jätelain toimeenpanon välineinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi ne ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa.

Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2014 oppaan kunnallisten jätehuoltomääräysten laatimiseen nimellä Jätehuoltomääräysten laatiminen – Opas kunnallisten jätehuoltomääräysten valmistelijoille ja päättäjille. Lisätietoa löydät Kuntaliiton verkkosivuilta

Opas jätehuollon omistajaohjaukseen ja Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseen

Opas jätehuollon omistajaohjaukseen tarjoaa tietoa jätehuollon omistajaohjauksesta ja kunnan roolista kunnallisen jätehuollon järjestäjänä sekä selventää eri kuntatoimijoiden ja luottamuselinten tehtäviä ja vastuita. Palvelutason määrittämisessä on kysymys siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan ja miten turvataan riittävä palvelutaso ja keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä toisaalta varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet huomioon ottaen. Molemmat oppaat ovat ladattavissa maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta.