KIVOn jätemaksukyselyn raportti 2019

KIVO on jälleen kerännyt jätelaitoksilta vuoden 2019 jätemaksutiedot ja vastauksista on koottu raportti, joka löytyy täältä. KIVO on kerännyt jätemaksutietoja vuodesta 2009. Tiedonkeruujärjestelmällä kerätään jätelaitoksilta maksutietojen lisäksi merkittävä määrä kotitalouksissa muodostuvien jätelajien erilliskeräykseen ja kuljetuksiin liittyvää tietoa. Kyselyjärjestelmä helpottaa vastaamista ja vähentää virheitä muun muassa mitoittamalla vertailukiinteistöjen keräysjärjestelmät automaattisesti annettujen lähtötietojen perusteella.

Vuonna 2019 jätehuolto maksoi keskimäärin 60 € kerrostaloasukkaalle, 83 € rivitaloasukkaalle ja 63 € omakotitalossa asuvalle, joka kompostoi biojätteen kiinteistöllä. Kalleinta jätehuolto on omakotitalossa asuvalle, joka ei kompostoi eli vuositasolla noin 85 €. Tulosten perusteella kustannustaso on laskenut kerros- ja rivitaloissa viimeisen viiden vuoden aikana. Omakotitaloilla on ollut pientä vaihtelevuutta, mutta erityisesti kompostoivalla omakotikiinteistöllä kustannukset ovat myös laskeneet.

Vertailukiinteistöjen jätehuollon kokonaisvuosikustannukset on pystytty jo pitkään selvittämään kattavasti ainoastaan niiden kuntien osalta, joissa kuljetukset ovat kunnan järjestämiä. Kustannustietoja kunnista, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus, on lähes mahdoton saada.