Jätelain muutos – hallituksen esitysluonnos 17.11.2017

Ympäristöministeriö järjesti 17.11.2017 kuulemistilaisuuden jätelain muuttamista koskevaan hallituksen esitysluonnokseen jatkovalmistelun yhteydessä tehdyistä muutoksista. Luonnokseen pystyi lisäksi toimittamaan kommentteja kirjallisesti 24.11.2017 asti.

Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa sekä sidosyksikköjä koskevat säännösehdotukset on erotettu ns. jätehuollon markkinapaikan valmistelusta. Markkinapaikasta sekä markkinapaikassa tapahtuvasta kunnan toissijaiseen jätehuoltovastuuseen liittyvästä markkinapuutteen osoittamisesta on tarkoitus säätää erikseen.

Jätelakimuutoksen eduskuntakäsittely siirtyy mitä todennäköisimmin ensi vuoden puolelle, vaikka hallituksen esitys ehdittäisiinkin antamaan kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoa jätelain muutoksesta