Jätehuollosta käytävä keskustelu saatava faktapohjalle!

En tiedä, missä vaiheessa yhdyskuntajätehuollosta käytävässä keskustelussa on unohdettu sen perustarkoitus: ympäristön suojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkean tason varmistaminen. Nämä tavoitteet ovat perustavanlaatuisia elementtejä, jotka on varmistettava kaikkialla Suomessa kaikissa olosuhteissa, jotta maamme pysyy asumiselle ja yrittämiselle soveliaana.

Osin keinotekoinen vastakkainasettelu julkisen ja yksityisen toimijoiden välillä on johtanut siihen, että mielikuvat ovat ottaneet liian suuren vallan ja faktat ovat jääneet taka-alalle. Nyt näyttää siltä, että päättäjille tarjotaan mielipiteistä ja asioista eri tavoin yhdistelemällä saatuja värittyneitä mielikuvia. Kansalaisiin suoraan vaikuttavat tärkeät päätökset eivät kuitenkaan saa perustua mielikuviin.

Olimme mukana 4.4.2017 pidetyssä Faktat tiskiin jätehuollosta! – tilaisuudessa. Toivomme, että tämä on alku faktapohjaisemmalle keskustelulle jätehuollon kehittämisestä.

Tilaisuuteen kutsuttu Faktabaarin Tuomas Muraja kuvasi alustavasti jätehuollon järjestämiseen ja toimintaan liittyviä julkisuudessa esitettyjä väitteitä. Näissä oli mukana väitteitä, joissa on yhdistelty kierrätystavoitteita, kiertotaloutta, jätteenpolttoa ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuksessa esitettyä tavalla, jotka eivät ehkä olekaan faktoja. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla, kuinka puolueeton ja neutraali Faktabaari väitteet lopulta ”tuomitsee”.

Eräässä tilaisuuden keskustelun puheenvuorossa nousi esiin ajatus, että kunnallisen jätehuollon pitäisi uudistua innovatiivisesti samoin kuin esimerkiksi Posti on tehnyt. Me toki uudistummekin ja elämme tässä päivässä. Esimerkiksi meille KIVOssa on selvää, ettei jätealalla julkinen tai yksityinen sektori tule toimeen ilman toista. Vain yhdessä toimien saadaan esimerkiksi edistettyä kiertotaloutta terveellä tavalla. Samaan viittasi kansanedustaja Sirpa Paatero (sd), joka sanoi tilaisuudessa, että jätehuollossa tarvitaan myös yrityksiä. Silti hänkin painotti, että yhtä lailla on kuitenkin tärkeää pitää huolta, ettei jätelain uudistuksessa tuhota järjestelmää, johon 90 % kansasta on tyytyväinen, viitaten Taloustutkimuksen mielipidetutkimukseen.

Uudistumisessa on kuitenkin tärkeä huomioida, että yhdyskuntajätehuolto on hyvin omintakeinen ja erilainen kuin mikään muu toimiala. Tuntuu vaaralliselta ajatukselta, että sitä verrattaisiin ”postin jakeluun”, ”ateriapalveluun” tai ”siivouspalveluun” tai mihinkään muuhun toimialaan siksi, että kunnille on julkisena vastuullisena toimijana annettu velvollisuus järjestää jätehuolto. Lainsäätäjällä on ollut selkeä näkemys miksi julkista toimijaa tarvitaan. Kuntien vastuulla olevalla jätehuollon arvoketjun hallinnalla saadaan paras mahdollinen tuki myös kiertotalouden edistämiselle.

Olemme avanneet toivottavasti uuden lehden jätehuoltoon liittyvässä keskustelussa, mikä tarkoittaa tosiasioihin, ei mielikuvien luontiin, perustuvaa yhdyskuntajätehuollon kehittämistä. Muistutuksena, että kuka tahansa voi lähettää Faktabaariin vihjeitä väitteistä, joiden ei usko perustuvan faktoihin: http://faktabaari.fi/lomake/. Kannustankin kaikkia käyttämään tätä hienoa palvelua. Faktabaari keskittyy nyt kunnallisvaaleihin liittyviin väittämiin, mitä jätehuolto kuntalaisia läheisesti koskevana aiheena hyvin edustaa.

Tervetuloa keskusteluihin kanssamme tavoista, joilla pystymme rakentamaan vieläkin paremman jätteiden käsittelyn, kierrätyksen ja muun hyödyntämisen kiertotalouden hengessä!