Isossa osassa Eurooppaa yhdyskuntajätteet menevät yhä kaatopaikoille.

Lämpöä ja sähköä tarvitseva Suomi näyttää yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisessä mallia.

 

Eurostat on julkistanut EU:n vuoden 2018 yhdyskuntajätetilastot. Vuoteen 2016 verrattuna kaatopaikoille ohjautuva yhdyskuntajätteen määrä laski noin 1 000 000 tonnia (0,54 %), energiahyödyntämisen osuus puolestaan säilyi ennallaan ja kierrätys kasvoi 0,75 %. Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä kasvoi koko EU:n alueella 1,2 miljoonaa tonnia.

Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa yhdyskuntajätettä ei käytännössä enää vuonna 2018 sijoitettu kaatopaikoille. Suomea vähemmän yhdyskuntajätettä päätyi kaatopaikoille vain Ruotsissa. Sen sijaan suuressa osassa EU:ta yhdyskuntajätettä ei hyödynnetty vaan se edelleen ohjattiin kaatopaikoille.

Vain kahdeksan maata on yltänyt jätedirektiivin mukaiseen kierrätystavoitteeseen, 50 % yhdyskuntajätteestä olisi kierrätettävä vuoteen 2020 mennessä. Suomella on materiaalikierrätyksessä kirittävä 8 prosenttiyksikköä.

Useiden valtioiden osalta tilastotiedoissa oli merkittäviä puutteita. Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP*) analysoinut ja täydentänyt tilastoa puuttuvien tietojen osalta. Puuttuva data on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Yhdyskuntajätteen käsittely EU:ssa vuonna 2018. CEWEP on täydentänyt tietoja eräiden valtioiden tilastopuutteiden vuoksi.
Yhdyskuntajätteen käsittelyn kehitys EUssa 2001-2018.

 

KIVO on jo aiemmin tammikuussa 2020 uutisoinut yhdyskuntajätehuollon kehityksestä Suomesta.

* CEWEP toimii EUssa jätteenpolttolaitosten ja jätteiden hyödyntämisen edunvalvontaorganisaationa. KIVO edustaa suomalaisia jätevoimala CEWEPssä.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi