Häiriötilanteiden jätehuollon nykytila

Jätealan huoltovarmuustoimikunta perusti vuonna 2013 erityisen vahinkojätetyöryhmän. Tämä sai tehtäväkseen koota yhteen ja jäsennellä häiriötilanteiden jätehuoltoon liittyviä erityiskysymyksiä ja toimintamalleja. Vahinkojätetyöryhmä luovutti ympäristöministeriölle vuonna 2015 selvityksen öljy- ja kemikaalivahinkojen, eläintautitapausten sekä säteilyvaaratilanteiden jätehuollon järjestämisestä ja sitä säätelevästä lainsäädännöstä.

Raportti on julkaistu kolmena osana:

Häiriötilanteiden jätehuolto – ehdotuksia lainsäädännön ja jätehuollon järjestämisen kehittämiseksi

Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen

Lisätietoja Jätealan huoltovarmuustoimikunnasta toimikunnan sihteeriltä kehityspäällikkö Timo Hämäläinen (KIVO).

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi